Aktualności

Czy zwierzęta są odpowiedzialne za COVID-19 u ludzi?

Obecna pandemia jest podtrzymywana przez przenoszenie SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka.

Aktualne dowody sugerują, że SARS-CoV-2 pochodzi ze źródła zwierzęcego. Dane sekwencji genetycznej ujawniają, że SARS-CoV-2 jest bliskim krewnym innego CoV występującego w populacjach nietoperza Rhinolophus (Horseshoe Bat). Jednak do tej pory nie ma wystarczających dowodów naukowych, aby zidentyfikować źródło SARS-CoV-2 lub wyjaśnić pierwotną drogę transmisji na ludzi (która mogła obejmować żywiciela pośredniego).

Potrzebne są badania, aby znaleźć źródło, określić, w jaki sposób wirus dostał się do populacji ludzkiej i ustalić potencjalną rolę zwierząt w tej chorobie.

Żródło: OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt) wg stanu na dzień 06.09.2020 r.