Aktualności

Jakie środki ostrożności należy podjąć, gdy zwierzęta towarzyszące lub inne zwierzęta mają bliski kontakt z ludźmi, u których istnieje podejrzenie lub potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?

Nie ma dowodów na to, że zwierzęta towarzyszące odgrywają epidemiologiczną rolę w rozprzestrzenianiu się zakażeń ludzi SARS-CoV-2. Jednak raporty z zakażonych ferm norek sugerują, że w tych środowiskach istnieje możliwość przeniesienia SARS-CoV-2 z norek na ludzi w następstwie zakażenia tych zwierząt.

Ponieważ zarówno zwierzęta, jak i ludzie mogą być dotknięci tym zoonotycznym wirusem, zaleca się, aby osoby, u których podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2 lub w przypadku których potwierdzono, ograniczały kontakt ze zwierzętami.

Podczas obchodzenia się ze zwierzętami i opieki nad nimi należy zawsze stosować podstawowe środki higieny. Obejmuje to mycie rąk przed i po przebywaniu w pobliżu lub obchodzeniu się ze zwierzętami, ich jedzeniem lub zapasami, a także unikanie całowania, lizania przez zwierzęta lub dzielenia się jedzeniem.

Osoby zarażone SARS-CoV-2 powinny unikać bliskiego kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi i powierzyć opiekę nad zwierzętami innym domownikom. Jeśli muszą opiekować się zwierzętami towarzyszącymi, powinni przestrzegać dobrych praktyk higienicznych i, jeśli to możliwe, nosić maskę na twarzy. Zwierzęta należące do właścicieli zakażonych SARS-CoV-2 powinny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z podobnymi zaleceniami dotyczącymi blokowania ludzi obowiązującymi w danym kraju lub obszarze i należy w miarę możliwości unikać kontaktu z tymi zwierzętami

Nie ma uzasadnienia w podejmowaniu środków skierowanych przeciwko zwierzętom towarzyszącym, które mogą zagrozić ich dobrostanowi.

Żródło: OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt) wg stanu na dzień 06.09.2020